Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

A People's Green New Deal by Max Ajl | Μια Πράσινη Νέα Συμφωνία για το Λαό

 


Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της κινητικότητας που υπάρχει διεθνώς για το θέμα της Οικολογίας, των Πράσινων Νέων Συμφωνιών κ.λπ. παρουσιάζουμε συνοπτικα το βιβλίο A People's Green New Deal/ Μια Πράσινη Νέα Συμφωνία για το Λαό.
-----
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (σύνδεσμος) (σύνδεσμος 2)

Η ιδέα μιας Πράσινης Νέας Συμφωνίας ξεκίνησε στη λαϊκή συνείδηση ​​από την βουλευτή των ΗΠΑ, Alexandria Ocasio-Cortez, το 2018. Υποδηλώνοντας τις εκτεταμένες φιλοδοξίες του συνονόματός της, έχει γίνει σύνθημα στην τρέχουσα εποχή της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. 

Τι είναι όμως - και για ποιον - το Green New Deal; Σε αυτό το συνοπτικό και επείγον βιβλίο, ο Max Ajl παρέχει μια επισκόπηση των διάφορων κυρίαρχων Green New Deals. Ασχολούμενος κριτικά με τους υποστηρικτές τους, τις ιδεολογικές βάσεις και τους περιορισμούς τους, συνεχίζει σκιαγραφώντας μια ριζοσπαστική εναλλακτική: ένα «People's Green New Deal» αφοσιωμένο στην αποανάπτυξη, τον αντιιμπεριαλισμό και την αγροοικολογία. 

Ο Ajl διαγιγνώσκει ότι οι ρίζες της τρέχουσας κοινωνικο-οικολογικής κρίσης αναδύονται από ένα παγκόσμιο σύστημα που κυριαρχείται από τις λογικές του καπιταλισμού και του ιμπεριαλισμού. Η επίλυση αυτής της κρίσης, υποστηρίζει, δεν απαιτεί τίποτα λιγότερο από έναν μετασχηματισμό υποδομών και γεωργικών προϊόντων στον Παγκόσμιο Βορρά και τη βιομηχανική σύγκλιση μεταξύ Βορρά και Νότου. Καθώς η κλιματική κρίση βαθαίνει και η βιβλιογραφία για το θέμα μεγαλώνει, το A People's Green New Deal συνεισφέρει μια ξεχωριστή προοπτική στη συζήτηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ευχαριστίες

Εισαγωγή

Μέρος Ι: Καπιταλιστικές Πράσινες Μεταβάσεις

1. Πράσινη Μετάβαση - ή Οικο-Εθνικισμός Φρούριο;

2. Αλλαγή χωρίς αλλαγή: Οικομοντερνισμός

3. Χρήση ενέργειας, αποανάπτυξη και η Πράσινη Νέα Συμφωνία

4. Πράσινη Σοσιαλδημοκρατία ή Οικοσοσιαλισμός;

Μέρος II: Μια Πράσινη Νέα Συμφωνία του Λαού

5. Ο κόσμος που θέλουμε να δούμε

6. Ένας πλανήτης πεδίων

7. Πράσινος αντιιμπεριαλισμός και το εθνικό ζήτημα

Συμπεράσματα

Σημειώσεις

Ευρετήριο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου