Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023

7η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αριστερών, Πρασίνων και Προοδευτικών Δυνάμεων 10, 11, 12 Νοεμβρίου 2023 | Για την Ειρήνη - την Κοινωνία - την Κλιματική Δικαιοσύνη | Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της Συνόδου


Τι είναι το Ευρωπαϊκό Φόρουμ: είναι ένας μοναδικός χώρος όπου η αριστερά, οι πράσινοι και οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να ενωθούν και να μοιραστούν τους αγώνες τους. Θέλουμε να διαμορφώσουμε — και να αγωνιστούμε για — εναλλακτικές, δικαιότερες και πιο πράσινες λύσεις στις κρίσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. [ΕΔΩ]

Το πρόγραμμα της τριήμερης συνόδου [ΕΔΩ]. 
[ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στο πρόγραμμα δεν είδαμε καμία συμμετοχή ομιλητών από την Ελλάδα ούτε καμία προβολή της συνόδου από τα κόμματα της Αριστεράς, των Πρασίνων και των εντύπων της.]


Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΟΔΟΥ [ΕΔΩ]

Οι συζητήσεις στο 7ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Αριστερών, Πρασίνων και Προοδευτικών Δυνάμεων επιβεβαίωσαν την αποτυχία ενός νεοφιλελεύθερου, αντιδραστικού, πατριαρχικού και περιβαλλοντικά ληστρικού μοντέλου ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Αυτό το μοντέλο έχει αποδείξει την αδυναμία του να προσφέρει θετικές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο λαός μας και δεν έχει γνήσια δέσμευση για την επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας στην εξωτερική του πολιτική.

Με βάση αυτή την παρατήρηση, αυτό το 7ο Φόρουμ καλεί τις προοδευτικές κοινωνικές, πολιτιστικές, συνδικαλιστικές και πολιτικές δυνάμεις να ενωθούν στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας διαφορετικής Ευρώπης.

Μια Ευρώπη που τοποθετεί τις δημοκρατικές και κυρίαρχες επιλογές των λαών στο επίκεντρο όλων των ανησυχιών, με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ατόμων και την υπεράσπιση του περιβάλλοντος.

Μια Ευρώπη απαλλαγμένη από τη βία με βάση το φύλο που βάζει τέλος σε όλες τις μορφές διακρίσεων και ανισοτήτων και κλείνει το χάσμα στις αμοιβές των φύλων προωθώντας συστήματα δημόσιας περίθαλψης για να ανακουφίσει το βάρος που βαρύνει τις γυναίκες, διαλύοντας τελικά το πατριαρχικό σύστημα, την εμπορία ανθρώπων και την εκμετάλλευση .

Μια Ευρώπη που επιτυγχάνει πλήρη δημοκρατική ανάπτυξη εφαρμόζοντας κοινωνικά προοδευτικές πολιτικές που παρέχουν στους νέους την προοπτική μιας αξιοπρεπούς ζωής και σταθερότητας.

Ευρώπη που δημιουργεί έναν νέο ορισμό της «παγκόσμιας ασφάλειας» που εργάζεται για την οικοδόμηση της ειρήνης και την επίλυση συγκρούσεων διπλωματικά και μέσω διαπραγματεύσεων, βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, καθώς και της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων, της συνανάπτυξης, της επισιτιστικής ασφάλειας και την ασφάλεια του κλίματος. Επομένως,
Πιστεύουμε ότι τα επόμενα βήματα για να σταματήσει ο πόλεμος θα ήταν: επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση όλων των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία.

Είμαστε αποφασιστικοί στη δέσμευσή μας να εμπλακούμε σε πολιτική δράση και να διευκολύνουμε την ανάπτυξη μιας δημοκρατικής και κοινωνικά προοδευτικής Ευρώπης που θα βασίζεται στις αρχές της ισότητας, της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας. Αυτό το όραμα συνεπάγεται ότι η Ευρώπη υιοθετεί μια στάση στρατηγικής αυτονομίας στην εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας μια διεθνή τάξη απαλλαγμένη από ηγεμονίες που εμποδίζουν το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση και προάγοντας τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ κυρίαρχων εθνών.

Για την επιδίωξη αυτών των στόχων, οι συμμετέχοντες στο 7ο Φόρουμ, που αντιπροσωπεύουν την ποικιλομορφία και την πολυφωνία μας, συμμετείχαν σε συζητήσεις, αντάλλαξαν προτάσεις, μοιράστηκαν εμπειρίες και συντόνισαν δράσεις. Θα διαδώσουμε αυτές τις ιδέες σε διάφορους συμμετέχοντες οργανισμούς, προτρέποντάς τους να μελετήσουν και να εφαρμόσουν αυτές τις ιδέες στις αντίστοιχες σφαίρες επιρροής τους.
Επιπλέον, ενθαρρύνουμε την εξέταση αυτών των προτάσεων για ένταξη στα προγράμματά τους για τις επερχόμενες ευρωεκλογές. Ο συλλογικός μας στόχος είναι να συνεργαστούμε για να απωθήσουμε τη δεξιά, τόσο στις νεοφιλελεύθερες όσο και στις νεοφασιστικές εκδηλώσεις της, και να ανοίξουμε συλλογικά το δρόμο για ένα μέλλον ειρήνης και ευημερίας στην Ευρώπη.

Υπό αυτή την έννοια, η άνοδος της ακροδεξιάς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας της σε ορισμένες κυβερνήσεις όπως η Ιταλία, μας αναγκάζει να καταπολεμήσουμε τον ιστορικό ρεβιζιονισμό και να υποστηρίξουμε την αναβίωση των αντιφασιστικών αξιών που δίνουν προτεραιότητα σε μια Ευρώπη γειωμένη, πάνω απ' όλα. στην κοινωνική δικαιοσύνη.

Ως εκ τούτου, υποστηρίζουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Φόρουμ να γίνει το σημείο εκκίνησης για την προσπάθεια εμβάθυνσης των συγκλίσεων που θα οδηγήσουν στις Ευρωεκλογές του 2024 και μετά. Αυτό συνεπάγεται την προώθηση μιας κοινής φιλοδοξίας που είναι αναγνωρίσιμη στα κοινωνικά και εργασιακά προγράμματα ολόκληρης της αριστεράς στην Ευρώπη. Για να το πετύχουμε αυτό, υποστηρίζουμε το κοινό έγγραφο των 16 σημείων με συγκεκριμένες προτάσεις που στοχεύουν στην υλοποίηση ενός ρηξικέλευθου σχέδιο που βελτιώνει τη ζωή όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και διευκολύνει την αποτελεσματικότερη συνδικαλιστική δράση, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω.

Μια Ευρώπη που προωθεί την κοινωνική οικονομία για τις αξίες της για δημοκρατική διαχείριση των επιχειρήσεων, κατανομή πλούτου, αλληλεγγύη, εδαφική άρθρωση και ενδυνάμωση των ατόμων στην οικονομία, με αξιοπρεπή και υψηλής ποιότητας απασχόληση και ένα φιλόδοξο και χειραφετητικό κοινωνικό και πολιτιστικό μοντέλο.

Μια Ευρώπη της προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης, των δημόσιων υπηρεσιών, της απασχόλησης και της νέας εκβιομηχάνισης. Χρειάζεται επειγόντως να καταγγείλουμε τις συνθήκες ελεύθερων συναλλαγών για να διασφαλίσουμε τη βιομηχανική και εμπορική κυριαρχία. Στοχεύουμε στη θέσπιση νέων διεθνών συνθηκών για δημοκρατικό έλεγχο στο εμπόριο και τις επενδύσεις σε κοινά αγαθά, την αμοιβαία ανάπτυξη, την ασφάλεια, την επισιτιστική και βιομηχανική κυριαρχία και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Αυτό θα διευκολύνει μια νέα εκβιομηχάνιση στην Ευρώπη που ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες και σέβεται τον πλανήτη, βασισμένη στη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των εδαφών.

Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να εξαιρούνται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τις δημόσιες υπηρεσίες για να διασφαλίζεται η δημοκρατική εποπτεία και η εποπτεία των πολιτών. Τα δικαιώματα των εργαζομένων θα πρέπει να επεκταθούν ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στον καθορισμό των κοινωνικών και οικολογικών στόχων των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών. Μια Ευρώπη όπου η υγεία και τα κοινωνικά δικαιώματα έχουν προτεραιότητα ενόψει των αυξανόμενων πιέσεων από την εμπορευματοποίηση.

Μια Ευρώπη που δρα για την προώθηση της γεωργικής και επισιτιστικής κυριαρχίας. Μια νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι απαραίτητη για την πλήρη ενσωμάτωση των πολιτικών για τα τρόφιμα. Τα κριτήρια κατανομής πρέπει να αναθεωρηθούν για να διασφαλιστούν τα εισοδήματα των παραγωγών, να υποστηριχθεί η απασχόληση και να συνοδεύσουν την αγρο-οικολογική μετάβαση.

Συγκεκριμένα, υποστηρίζουμε μια Ευρώπη που υιοθετεί ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, αντιμετωπίζοντας ενεργά τη συνεχιζόμενη κλιματική έκτακτη ανάγκη μετατρέποντας την οικολογική μετάβαση σε μια λεωφόρο κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να υπερασπιστούμε μια Ευρώπη αφοσιωμένη ολόψυχα στην ενεργειακή μετάβαση, απελευθερώνοντάς μας από την εξάρτησή μας από τον άνθρακα. Αυτό απαιτεί να τεθούν τέλος σε πολλές νεοφιλελεύθερες εκτροπές, ξεκινώντας από την «ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»  και την αγορά άνθρακα (ET S).

Μια Ευρώπη που υποστηρίζει την αποτελεσματική πολυμέρεια, βασισμένη στον ιδρυτικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, με ανεξάρτητη εξωτερική δράση από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Μια Ευρώπη που θα πάψει να είναι ένα φρούριο που απορρίπτει τους οικονομικούς μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και όλους εκείνους που δραπετεύουν από καταστροφές που προκαλούνται από τη νεοαποικιοκρατία, τις καπιταλιστικές κρίσεις, τους πολέμους και την κλιματική αλλαγή. Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί τους πόρους της για να οικοδομήσει τη συνύπαρξη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να διασφαλιστούν πολιτικές για την αποτροπή συνεχών σφαγών στη Μεσόγειο και στα ανατολικά σύνορα. Ο κανονισμός του Δουβλίνου πρέπει να καταργηθεί, η ανάθεση της διαχείρισης των ευρωπαϊκών συνόρων σε τρίτες χώρες πρέπει να σταματήσει και η υπηρεσία Frontex πρέπει να καταργηθεί.

Η νομιμοποίηση ατόμων με παράτυπο διοικητικό καθεστώς στην Ευρώπη είναι απαραίτητη και απορρίπτουμε το συνεχιζόμενο σύμφωνο μετανάστευσης που διαπραγματεύεται εντός της ΕΕ.

Όλα αυτά απαιτούν κινητοποίηση πόρων και εξουσιών για την αποτροπή της επικείμενης κρίσης, ιδίως με την ανάπτυξη τρισεκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνική προστασία, μέσω της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ταμείου, δημοκρατικά αφιερωμένου στη χρηματοδότησή τους. Περιλαμβάνει την ταχεία αλλαγή της επικίνδυνης πολιτικής των υψηλών επιτοκίων στην ΕΚΤ: υπέρ της επιλεκτικής μείωσης και αύξησης των επιτοκίων, υπέρ της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, των μισθών και της οικολογίας. και ενάντια στην κερδοσκοπία, τις καταστροφικές για την εργασία συγχωνεύσεις, την εξωτερική ανάθεση και το εισόδημα κεφαλαίου.

Είναι επιτακτική ανάγκη να επανεκτιμηθούν εγκαίρως οι όροι των εθνικών δημόσιων ενισχύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταστούν συνεργάσιμοι, υποστηρικτικοί και με συγκεκριμένα κριτήρια για οικολογικά αποτελέσματα και ποιοτική απασχόληση.

Σε αυτό το πλαίσιο, θέλουμε να εκφράσουμε την ενεργό δέσμευση και την αλληλεγγύη μας στους συνεχιζόμενους αγώνες στην Ευρώπη και σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Αυτό το φόρουμ ζητά να τερματιστεί η διχοτόμηση της Ιρλανδίας. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι πολιτικές και εκλογικές συνθήκες. Η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής στη Βόρεια Ιρλανδία δεν μπορεί να συνεχίσει να τίθεται σε κίνδυνο 18 μήνες μετά τις τελευταίες επαρχιακές εκλογές και η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Η ειρηνευτική διαδικασία στην Ιρλανδία, μέχρι στιγμής υποδειγματική, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως έμπνευση για την επίλυση πολλών συγκρούσεων.

Αυτό το Φόρουμ απαιτεί το τέλος της 49χρονης τουρκικής κατοχής του 37% της Κύπρου. Ζητεί την επανέναρξη των συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών από όπου είχαν απομείνει το 2017, για να επιτευχθεί σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδιακή λύση με πολιτική ισότητα όπως ορίζεται από τον ΟΗΕ. Υποστηρίζει σθεναρά το κοινό έργο ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών πολιτικών και κοινωνικών οργανώσεων για την επίτευξη της επανένωσης της Κύπρου και του λαού της.

Καταγγέλλουμε σθεναρά την πίεση της Τουρκίας στη δημοκρατική αντιπολίτευση. Απαιτούμε από την Τουρκία την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καταδικάζουμε τις ένοπλες επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές σε κουρδικές περιοχές, με αποτέλεσμα εκατομμύρια να αντιμετωπίζουν τη φτώχεια λόγω έλλειψης πρόσβασης σε νερό και ηλεκτρισμό.
Υποστηρίζουμε τις εκκλήσεις για δημοκρατική λύση στο κουρδικό ζήτημα. Εκ μέρους της Jina Amini, στεκόμαστε αλληλέγγυοι με όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται για την ελευθερία, ειδικά τις γυναίκες Yaz  idi της Shengal, απηχώντας την κραυγή της Jin-Jiyan-Az  adi (Γυναίκες, Ζωή, Ελευθερία)!

Υπερασπιζόμαστε το Φόρουμ του Σάο Πάολο ενάντια στις επιθέσεις και τις δυσφήμιση που αντιμετωπίζει από την ευρωπαϊκή ακροδεξιά και το αναγνωρίζουμε ως σημείο αναφοράς για τις δυνάμεις της προόδου στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.
Χαιρετίζουμε επίσης τη γέννηση του CEL AC Soc ial ως παράδειγμα του δυναμισμού αυτής της περιοχής στην κατασκευή ενός μοντέλου οριζόντιας ολοκλήρωσης και αλληλεγγύης, απαλλαγμένου από εξωτερικές παρεμβάσεις.

Ανησυχούμε για την κατάσταση στο Περού και τη Γουατεμάλα, όπου το κόμμα Semil  l  a του Προέδρου έχει απαγορευτεί, οδηγώντας ενδεχομένως σε ένα «ήπιο» πραξικόπημα.

Υποστηρίζουμε τις εκκλήσεις, που έχουν επανειλημμένα εγκριθεί από ψηφίσματα του ΟΗΕ, για τερματισμό του οικονομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, καλούμε την Κούβα να διαγραφεί από τη μονομερή λίστα των κρατών που χορηγούν την τρομοκρατία. Κατά συνέπεια, εγκρίνουμε τη σύγκληση του Διεθνούς Δικαστηρίου  για τον κουβανικό αποκλεισμό, που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2023.

Μπορούμε μόνο να χαιρόμαστε που οι παλιές κυριαρχίες που κληρονόμησαν από την περίοδο της αποικιοκρατίας δίνουν τη θέση τους στην εξέγερση των λαών της Αφρικής. Υπερασπιζόμαστε την πολιτική, οικονομική και νομισματική χειραφέτηση των αφρικανικών λαών που φιλοδοξούν για μια «δεύτερη ανεξαρτησία» . Η κατάργηση του φράγκου CFA/ECO, ενός εργαλείου νεοαποικιακής κυριαρχίας, πρέπει να είναι προτεραιότητα. Η δημόσια βοήθεια για τη συνανάπτυξη χρειάζεται μεταρρύθμιση, διασφαλίζοντας ότι οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών στις ενδιαφερόμενες χώρες αναλαμβάνουν και εφαρμόζουν τα οικονομικά, κοινωνικά και ανθρώπινα αναπτυξιακά τους έργα, καθώς και τις πολιτικές τους για οικολογική μετάβαση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Σαχάραου, ο οποίος έχει στερηθεί για δεκαετίες του δικαιώματος να ζει στη δική του επικράτεια, υποφέροντας από την καταστολή των δυνάμεων κατοχής. Απαιτούμε τη συμμόρφωση με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ υπέρ της αυτοδιάθεσης και τη διοργάνωση δημοψηφίσματος στη Δυτική Σαχάρα.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Το 7ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Αριστερών, Πρασίνων και Προοδευτικών Δυνάμεων παρουσιάζει αυτήν την Τελική Διακήρυξη, μια αντανάκλαση των συζητήσεών μας, συνεχίζουμε να βελτιώνουμε και να προχωράμε στην ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης που ενισχύει την παρουσία των συμμετεχόντων δυνάμεων στους δρόμους κατά τη διάρκεια αυτού του Φόρουμ. Έτσι, προτείνουμε τις ακόλουθες ενέργειες που θα εφαρμοστούν μέχρι το επόμενο Φόρουμ του 2024:

    • Διοργάνωση εκστρατείας για μια Φεμινιστική Ευρώπη που κορυφώνεται στις 8 Μαρτίου 2024, όπως περιγράφεται και εγκρίνεται από τη Συνέλευση των Γυναικών του Φόρουμ.

    • Συμμετοχή των δυνάμεων που συμμετέχουν σε αυτό το Φόρουμ για να πραγματοποιήσουν, σε συνεργασία με ευρωπαϊκά συνδικάτα, μια εκστρατεία για την υπεράσπιση της πλατφόρμας των 16 σημείων με συγκεκριμένες προτάσεις που στοχεύουν στην εφαρμογή ενός πρωτοποριακού σχεδίου που βελτιώνει τη ζωή όλων των κατοίκων της ΕΕ.

    • Συμμετέχετε ενεργά στις κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις 5 Ιουνίου 2024, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

    • Λάβετε μέρος στις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στις 9 Μαΐου 2024, ημέρα νίκης κατά του ναζισμού.

    • Διοργάνωση συζήτησης στρογγυλής τραπέζης την παραμονή της ευρωπαϊκής διαδήλωσης κατά της λιτότητας που κάλεσε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ET UC) στις 13 Δεκεμβρίου 2023 στις Βρυξέλλες, για να συζητηθεί η επείγουσα ανάγκη για μια εντελώς διαφορετική χρήση του χρήματος στην Ευρώπη (ΕΚΤ, κέρδη, δημόσιες ενισχύσεις).

    • Να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς που υποστηρίζουν την ειρήνη, ώστε η 21η Σεπτεμβρίου 2024 να γίνει ημέρα κινητοποίησης για την υποστήριξη της ειρήνης και του αιτήματος για τερματισμό των πολυάριθμων συγκρούσεων που μαστίζουν σημαντικά μέρη του κόσμου.

    • Κινητοποιηθείτε για να απαιτήσετε το 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση του πολιτισμού. Και να εργαστεί για ένα βασικό ευρωπαϊκό καταστατικό για τους καλλιτέχνες (διαλείπουσα).

Κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, η εμπειρία δείχνει ότι είναι απαραίτητη η παροχή μιας ομάδας υπεύθυνης για την παρακολούθησή του. Για το σκοπό αυτό, προωθούμε τη σύσταση μιας ομάδας εκπροσώπων από τη Μικρή Ομάδα του Φόρουμ από κάθε πρόταση δράσης που υποβάλλεται για την παρακολούθηση της προόδου του Σχεδίου Δράσης.

Σύντροφοι, το 7ο φόρουμ δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζοντας τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη δράσεων και κινητοποιήσεων για την προώθηση των αποτελεσμάτων των συζητήσεων και των σχεδίων μας, το Φόρουμ φιλοδοξεί να διοργανώσει την 8η έκδοση στην Ουγγαρία.
Είναι καιρός να γιορτάσουμε την πρόοδο των θέσεων μας στον πολιτικό, κοινωνικό, συνδικαλιστικό και θεσμικό τομέα.
Αυτό θα επιτευχθεί μέσω καλύτερου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ όλων των δυνάμεων και των συλλογικοτήτων που υποστηρίζουν μια πιο δίκαιη, υποστηρικτική, ισότιμη και βιώσιμη κοινωνία.

Ο δρόμος της συνεργασίας και του συντονισμού συνεχίζεται.

Rivas V ac iamadrid, Νοέμβριος 2023

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Το 7ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Αριστερών, Πρασίνων και Προοδευτικών Δυνάμεων καταδικάζει όλες τις πράξεις τρομοκρατικής βίας που διαπράττονται στο Ισραήλ, τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και τον Λίβανο.

Υποστηρίζουμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος ζήτησε την άμεση κατάπαυση του πυρός, την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Ζητούμε την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων στις ισραηλινές φυλακές και εκφράζουμε την καταδίκη μας για την πολιτική του απαρτχάιντ στην οποία η ισραηλινή κυβέρνηση υποβάλλει τον παλαιστινιακό λαό, καθώς και την είσοδο του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο. Και πάνω από όλα, καταδικάζουμε τους αδιάκριτους βομβαρδισμούς από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας, αληθινά εγκλήματα πολέμου για τα οποία οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Επιβεβαιώνουμε ότι η εδραίωση μιας διαρκούς και σταθερής ειρήνης εξαρτάται από την αναγνώριση ενός βιώσιμου και πλήρως κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους, δίπλα στο Ισραήλ, υπό τους όρους που ορίζονται από διάφορα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου