Σάββατο 16 Μαΐου 2020

Κώστας Σκορδούλης: Από την Περιβαλλοντική Ηθική στην Πολιτική Οικολογία - Η οικοσοσιαλιστική προοπτική


Κώστας Σκορδούλης: Από την Περιβαλλοντική Ηθική στην Πολιτική Οικολογία  - Η οικοσοσιαλιστική προοπτική

Το βιβλίο αποτελείται από δύο διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια ανασκόπηση των βασικών ρευμάτων της περιβαλλοντικής φιλοσοφίας και βασίζεται στις πανεπιστημιακές σημειώσεις του συγγραφέα για το μάθημα "Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση" που διδάσκεται τα τελευταία πολλά χρόνια στο Παιδαγωγικό Τμήμα ΔΕ του ΕΚΠΑ.