Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2010

Ο αγώνας για την διάσωση της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς είναι πολιτική πράξη

[Κέρκυρα, Porta Reale, 1890]

Διαμαρτυρία του Ιάκωβου Πολυλά και
του Λορέντζου Μαβίλη, οι οποίοι μαζί με άλλους Κερκυραίους, σκαρφάλωσαν τον Χειμώνα του 1890, στην Πόρτα Ρεάλε, για να διαμαρτυρηθούν για την επικείμενη κατεδάφισή της από τον δήμο Κέρκυρας. Η Porta Reale (Βασιλική Πόρτα ή Μεγαλοπρεπής Πύλη) κατασκευάστηκε μεταξύ 1576-78, και κατεδαφίστηκε το 1894 για τη διάνοιξη της οδού Γ. Θεοτόκη.
[ - Ἡ κατεδάφισις τῆς Βασιλικῆς Πύλης ἐν Κερκύρᾳ Porta Reale δηλ. προχωρεῖ μετὰ βραδύτητος γράφει ἡ «Φωνὴ» τῆς Κερκύρας, καθόσον τὸ κτίριον τοῦτο εἶνε στερεώτατον, καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ ἐργάται μετὰ μεγίστου κόπου ἐκτελοῦσι τὸ ἐπίπονον ἔργον. Ἡ βραδύτης αὕτη συντελεῖ ὅπως παραταθῇ ἡ ἀγωνία ἐκείνων οἵτινες θεωροῦντες τὴν Πύλην ὡς ἱστορικὸν κειμήλιον ὀδύρονται εἰσέτι διὰ τὴν κατεδάφισιν αὐτῆς».]
Νέα Εφημερίς, αρ. φύλ. 14, 14.01.1893


ΠΗΓΕΣ: α) Νίκος Μπελαβίλας (το βιογραφικό δεν είναι πλήρες) β) Corfu History


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου