Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

«Η ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού και μεθόδων μέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ιόνια νησιά»

Στα πλαίσια διαπανεπιστημιακού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Η ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού και μεθόδων μέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ιόνια νησιά» , (Πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Συντονιστής εταίρος: Πανεπιστήμιο Πατρών) οργανώνουμε Συνέδριο-Συνάντηση Εργασίας με τίτλο «Κοινωνικός αποκλεισμός: περιφερειακοί δείκτες και χωρική διάσταση», στις 21 Ιανουαρίου 2014, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικός στόχος είναι η συγκέντρωση απόψεων/εισηγήσεων/προτάσεων από πλευράς ειδικών επιστημόνων και των τοπικών αυτοδιοικήσεων, τόσο της Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, όσο και των υπολοίπων Περιφερειών της Ελληνικής επικράτειας. 

Από αυτήν τη Συνάντηση Εργασίας επιδιώκουμε:
1. να εξαγάγουμε προτάσεις προς αντιμετώπιση του φαινομένου του Κοινωνικού αποκλεισμού, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ανεργίας, ένδειας, έλλειψης πρόσβασης σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαιτέρως στις ευπαθείς ομάδες του Ελληνικού πληθυσμού.
2. να επιδιώξουμε ιδιαίτερη διάχυση των θέσεων των Περιφερειών της Ελλάδας για το κρίσιμο αυτό ζήτημα, δεδομένου των συνθηκών οικονομικής κρίσης που τα τελευταία χρόνια υφίστανται οι Έλληνες πολίτες.
3. να εμπλουτίσουμε τον ειδικό Επιστημονικό Τόμο που θα εκδώσουμε για τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η Συνάντηση Εργασίας θα διαρθρωθεί ως εξής: κατά την πρωινή Συνεδρία θα παρουσιαστούν εισηγήσεις από πλευράς των ερευνητών του ανωτέρω προγράμματος, καθώς και εισηγήσεις από πλευράς Περιφερειαρχών και άλλων εκπροσώπων Περιφερειών, κατά δε την απογευματινή Συνεδρία θα αναπτυχθούν δύο «στρογγυλές τράπεζες» με εκπροσώπους Περιφερειών και Δήμων αλλά και άλλους ειδικούς επιστήμονες.
Προκαταρκτικό πρόγραμμα της Συνάντησης Εργασίας (που θα οριστικοποιηθεί κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μας)
Εγγραφές, 10.00-10.30
Χαιρετισμοί, 10.30-11.00
• Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου Καθ.κ.Γρηγόρης Τσάλτας 
• Συντονιστής Έργου, Καθ. Αθ. Μπέλλας, Πανεπιστήμιο Πατρών
• Επιστημονικός Υπεύθυνος, Καθ. Βασίλης Παππάς, Πανεπιστήμιο Πατρών
• Εκπρόσωποι Περιφερειών, Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ΕΟΕΣ κ.λ.π 

Πρωινή συνεδρία, 11.00-13.00
Ομιλίες, 11.00-12.15 
Μπέλλας Αθανάσιος, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών : «Παρουσίαση και στόχοι του Έργου : Η ανάπτυξη περιφερειακών δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού και μεθόδων μέτρησης της κοινωνικής ανισότητας για τη Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ιόνια νησιά»
Ζωγραφάκης Σταύρος, Αν. Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Δρ Μητράκος Θεόδωρος, Οικονομολόγος : «Αποτύπωση κοινωνικών δεικτών από δευτερογενή δεδομένα»
Χλέτσος Μιχαήλ, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων : «Παρουσίαση και αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας κοινωνικού αποκλεισμού»
Παππάς Βασίλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Αλεβίζος Φίλιππος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών : «Ανάπτυξη χωρικής βάσης δεδομένων για τη μελέτη του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού»
Κυβέλου Στέλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθύντρια ΕΣΕ ESPON: «Η χωρική διάσταση του κοινωνικού αποκλεισμού : ευρωπαϊκή διάσταση με βάση τα ευρήματα του προγράμματος ESPON»

12.15-12.45 Συζήτηση 
Διάλειμμα 12.45-13.45 

Απογευματινή Συνεδρία 13.45-18.00
13.45-15.15 : Α΄ Στρογγυλή τράπεζα : Γενικό θέμα : Κοινωνικός αποκλεισμός : Από τη θεωρία στο Πρόγραμμα δράσης 
Μαρία Πανοπούλου - Μιχάλης Χλέτσος - Εκπρόσωποι Περιφερειών. Συζήτηση με το ακροατήριο. 
Συντονιστής : Βασίλης Παππάς, Καθ. Πανεπιστημίου Πατρών, Επ.Υπεύθυνος 
Σχολιαστής : Παύλος Λουκάκης, Ομ.καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Διάλλειμα, καφές 15.30-16.00 

15.15-16.45 : Β΄ Στρογγυλή τράπεζα, Γενικό θέμα : Πολιτικές επιπτώσεις της αποτύπωσης και χαρτογράφησης του κοινωνικού αποκλεισμού 
Παύλος Καρανικόλας, Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Στέλλα Κυβέλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου- Μαρία Καρακλιούμη, Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αττικής (προς επιβεβαίωση), Εκπρόσωποι Περιφερειών. Συντονιστής: Αθανάσιος Μπέλλας, Ομότιμος καθηγητής Παν.Πατρών, Συντονιστής Έργου 
Συζήτηση με το ακροατήριο. 
Σχολιαστής : Κανάκης Λελεδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστημίου (υπό επιβεβαίωση)

16.45-17.15
Rapporteurs : 

Λυδία Δρακάκη, Kαθηγήτρα Παντείου Πανεπιστημίου, Σύμβουλος ΕΣΕ ESPON
Νικήτας Χιωτίνης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθηνας, Σύμβουλος ΕΣΕ ESPON

17.15-18.00 Συμπεράσματα, κλείσιμο : Αθ. Μπέλλας, Συντονιστής Έργου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου