Σάββατο 12 Ιουνίου 2010

Τα 7R της Οικολογικής Αριστεράς


Resistance = Αντιστεκόμαστε στις καπιταλιστικές αξίες.
Refuce = Αρνούμαστε τον υπερκαταναλωτισμό και τις υπερβολικές συσκευασίες
Reduce = Μειώνουμε τα απορρίμματα
Return = Επιστρέφουμε οτιδήποτε μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί (μπουκάλια κ.λπ)
Reuse = Επαναχρησιμοποιούμε - ανταλλάσσουμε - χαρίζουμε αντικείμενα και ρούχα
Repair = Επισκευάζουμε πράγματα - δεν πετάμε τα πάντα
Recycle = Ανακυκλώνουμε (και ελπίζουμε να λειτουργεί το σύστημα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου